امروز : ۰۴مهر ماه ۱۳۹۷
ساعت : ۱۱:۳۵


آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - پایه هفتم - 97-96

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - پایه هفتم
    • شروع دریافت کارنامه از تاریخ : 1396/04/24   ساعت : 18:19   و پایـان در تـاریخ : 1396/06/15   ساعت : 23:59
    • فایل کلید سوالات آزمون کلید سوالات آزمون


آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - پایه دهم- 97-96

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - پایه دهم - سال 97-96
    • شروع دریافت کارنامه از تاریخ : 1396/04/25   ساعت : 15:00   و پایـان در تـاریخ : 1396/05/31   ساعت : 23:59
    • فایل کلید سوالات آزمون کلید سوالات آزمون